Flower Vases

Sort by:
127 Vase

127 Vase

CHF 21.00 – CHF 54.00
h-11.5 cm
F15 Vase

F15 Vase

CHF 55.00 – CHF 61.00
h-19.5 cm
359 Vase

359 Vase

CHF 42.00 – CHF 76.00
h-13 cm  
Millena Bubble Vase

Millena Bubble Vase

CHF 22.00 – CHF 27.00
H=10cm, ø=8cm
Millena Small Vase

Millena Small Vase

CHF 39.00 – CHF 43.00
h-12.8 cm
F14 Vase

F14 Vase

CHF 66.00 – CHF 81.00
h-24.5 cm